Vand- og naturhandleplankurser

Kurser, der understøtter gennemførslen af vand- og naturhandleplaner

  • 26. - 27. jun 2017

    Her lærer du at tilpasse plejen af problemvandløb og den omgivende natur. Ved en række eksempler med vandløb med en primær afvandingsmæssig funktion, vil vi optimere en pleje, der tilgodeser dyr, planter og pengepung.

  • 9. okt 2017

    Lær at bruge det nye Danmarks Naturdata, NaturAppl2 og Arealinformation på Danmarks Miljøportal effektivt.

2 kurser fundet.