Vand- og naturhandleplankurser

Kurser, der understøtter gennemførslen af vand- og naturhandleplaner

  • 9. - 10. nov 2017

    Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

  • 5. dec 2017

    På dette kursus vil vi se nærmere på rammerne for vandløbsregulativerne og deres revision, og hvordan det gode vandløbsregulativ kan se ud.

  • 13. dec 2017

    På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrage sig et unødvendigt erstatningsansvar.

3 kurser fundet.