Vand- og naturhandleplankurser

Kurser, der understøtter gennemførslen af vand- og naturhandleplaner

  • 9. okt 2017

    Naturdatabasen på Miljøportalen er blevet moderniseret. Få mest muligt ud af den nye NaturAppl, lær at gå ind på DAI og aflæse naturindex, og få indblik i at hente data via Rapportsitet.

  • 11. okt 2017

    På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

  • 5. dec 2017

    På dette kursus vil vi se nærmere på rammerne for vandløbsregulativerne og deres revision, og hvordan det gode vandløbsregulativ kan se ud.

3 kurser fundet.