Vand- og naturhandleplankurser

Kurser, der understøtter gennemførslen af vand- og naturhandleplaner

 • 9. okt 2017

  Naturdatabasen på Miljøportalen er blevet moderniseret. Få mest muligt ud af den nye NaturAppl, lær at gå ind på DAI og aflæse naturindex, og få indblik i at hente data via Rapportsitet.

 • 11. okt 2017

  På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

 • 9. - 10. nov 2017

  Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

 • 5. dec 2017

  På dette kursus vil vi se nærmere på rammerne for vandløbsregulativerne og deres revision, og hvordan det gode vandløbsregulativ kan se ud.

4 kurser fundet.