Spildevandsoperatørkurser

Du kan blive Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret. Uddannelsen er en meget væsentlig brik i kvalificeringen af medarbejdere i spildevandsbranchen, ikke mindst i forsyningerne.

Hvis du følger mindst tre af de grundlæggende spildevands- og afløbskurser kan du få bevis på det. Aftale mellem 3F (SiD) og Kommunernes Landsforening. SiD (nu 3F) indgik i 1998 en overenskomst, hvori kravene til uddannelse af Spildevandsoperatører blev lagt fast.

Vi anbefaler, at du så vidt muligt og over flere år tager alle Spildevandsoperatøruddannelsens kurser. Tidligere holdt spildevandsoperatører sig til 2-3 kurser med en bestemt retning, for eksempel processer eller afløb. Udviklingen med sammenlægninger og færre medarbejdere har gjort, at flere og flere tager alle seks kurser udover grundkurset. Det giver de bredeste kompetencer – og et endnu større og stærkere netværk blandt kolleger i andre forsyninger.

Vi opdaterer selvfølgelig kurserne fra gang til gang, så den nyeste, relevante viden er med, og de mest egnede undervisere er på plads. I deres struktur er kurserne stadig de samme, som vi har udbudt i 20 år, og de samme som er beskrevet i overenskomsten mellem KL og 3F fra 1998.

 • 3. - 5. okt 2016

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 8. - 10. nov 2016

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 14. - 16. nov 2016

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 23. - 27. jan 2017

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

4 kurser fundet.