Spildevandsadministration

Kurser for myndighedsfolk og forsyningsfolk med interesse for myndighedsdelen af spildevandssektoren. Kurser om tilladelser, tilsyn og datahåndtering hos myndigheden.

14 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at bruge datadelen om regnbetingede udledninger på endnu et PULS-brugerkursus, hvor du lærer at anvende den simple brugerflade i Miljøportalen.

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • 1. sep 2016

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 8. sep 2016

  På dette kursus gennemgår vi regler og praksis for at skabe overblik over ledningers og anlægs beskyttelse, og du lærer hvordan I som ledningsejere bedst kan sikre jeres eksisterende rettigheder og rettigheder for nye anlæg.

 • 26. - 27. sep 2016

  Lær at takle klimaændringerne, der giver mere regn og for meget vand i afløbssystemerne

 • 5. - 6. okt 2016

  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 • 25. okt 2016

  Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 26. - 27. okt 2016

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 27. okt 2016

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 10. nov 2016

  Vi har fokus på de seneste og de kommende ændringer af de juridiske rammebetingelser for vand- og spildevandssektoren.

 • 17. - 18. nov 2016

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 24. nov 2016

  Vi forsøger med alle midler at bekæmpe rotten, men er det nu også på den mest hensigtsmæssige måde og skal de overhovedet bekæmpes?

 • 28. - 29. nov 2016

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 8. dec 2016

  Vi forsøger med alle midler at bekæmpe rotten, men er det nu også på den mest hensigtsmæssige måde og skal de overhovedet bekæmpes?

14 kurser fundet.