Driftstekniske spildevandskurser

Kurser om renseanlæg: Renseprocesser, optimering af spildevandsrensning, drift af pumper og transportanlæg, slambehandling og mikrobiologi.

12 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 30. mar 2017

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 6. apr 2017

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 24. - 25. apr 2017

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 2. - 4. maj 2017

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 15. - 17. maj 2017

  Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 29. - 31. maj 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 19. - 21. jun 2017

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 20. jun 2017

  Har du oplevet at vibrationer har udviklet sig til problemer, når I pumper?

 • 21. - 25. aug 2017

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 2. - 4. okt 2017

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 6. - 8. nov 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

12 kurser fundet.