Driftstekniske spildevandskurser

Kurser om renseanlæg: Renseprocesser, optimering af spildevandsrensning, drift af pumper og transportanlæg, slambehandling og mikrobiologi.

21 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 8. - 10. nov 2016

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 14. - 16. nov 2016

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 15. - 16. nov 2016

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 22. - 23. nov 2016

  Fokus på håndtering og optimering af spildevandsslammet, lige fra det aktive slam til slutproduktet.

 • 28. - 29. nov 2016

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 8. dec 2016

  Hvordan løser vi problemet rotten og har vi grund til bekymring?

 • 15. dec 2016

  Hvordan løser vi problemet rotten og har vi grund til bekymring?

 • 23. - 27. jan 2017

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. mar 2017

  Driftsoptimering på baggrund af tilstand, funktion, opland og fremtidsplaner - vurderinger, værktøjer, virkemidler

 • 9. mar 2017

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 13. - 15. mar 2017

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 16. mar 2017

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 20. - 21. mar 2017

  Deltag i fortsætterkurset Rådnetanke II og få bedre forståelse for optimal udnyttelse og mulighederne med din rådnetank

 • 23. mar 2017

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 30. mar 2017

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 24. - 25. apr 2017

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 2. - 4. maj 2017

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 22. - 23. maj 2017

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 29. - 31. maj 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 20. jun 2017

  Har du oplevet at vibrationer har udviklet sig til problemer, når I pumper?

21 kurser fundet.