Driftstekniske spildevandskurser

Kurser om renseanlæg: Renseprocesser, optimering af spildevandsrensning, drift af pumper og transportanlæg, slambehandling og mikrobiologi.

23 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 23. - 24. okt 2017

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 6. - 8. nov 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 7. nov 2017

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten. Kan den forebygges? Hvordan - og hvor?

 • 13. - 15. nov 2017

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 27. - 28. nov 2017

  Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, er dette kursus skræddersyet til dig.

 • 11. - 12. dec 2017

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 22. - 26. jan 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 28. feb - 1. mar 2018

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 8. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 12. - 14. mar 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 15. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 19. - 20. mar 2018

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 22. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 9. apr 2018

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 12. - 13. apr 2018

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 2. - 4. maj 2018

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 22. - 23. maj 2018

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 28. - 30. maj 2018

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 28. - 29. maj 2018

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 12. - 14. jun 2018

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 20. - 24. aug 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. - 3. okt 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

23 kurser fundet.