Driftstekniske spildevandskurser

Kurser om renseanlæg: Renseprocesser, optimering af spildevandsrensning, drift af pumper og transportanlæg, slambehandling og mikrobiologi.

15 kurser fundet.
15 kurser fundet.