Andre kurser for personale på renseanlæg

Værktøjskurser for renseanlægspersonale om emner, der ikke direkte vedrører spildevandsprocesserne

11 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • 20. sep 2017

  Vi formidler den nyeste regulering på området og du lærer at arbejde indenfor rammerne af Vandsektorloven.

 • 25. sep 2017

  Forbehandlingen på et renseanlæg er et meget vigtig rensetrin, hvor du virkelig skal tænke over at udnytte dine ressourcer optimalt.

 • 28. sep 2017

  Spildevandsslam er en vigtig ressource, som kan energiudnyttes.

 • 2. - 4. okt 2017

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 23. - 24. okt 2017

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 7. nov 2017

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten

 • 11. - 12. dec 2017

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 12. - 14. mar 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 1. - 3. okt 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

11 kurser fundet.