Andre kurser for personale på renseanlæg

Værktøjskurser for renseanlægspersonale om emner, der ikke direkte vedrører spildevandsprocesserne

17 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • 15. - 16. nov 2016

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 17. - 18. nov 2016

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 22. - 23. nov 2016

  Fokus på håndtering og optimering af spildevandsslammet, lige fra det aktive slam til slutproduktet.

 • 28. - 29. nov 2016

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 8. dec 2016

  Hvordan løser vi problemet rotten og har vi grund til bekymring?

 • 15. dec 2016

  Hvordan løser vi problemet rotten og har vi grund til bekymring?

 • 1. mar 2017

  Driftsoptimering på baggrund af tilstand, funktion, opland og fremtidsplaner - vurderinger, værktøjer, virkemidler

 • 13. - 15. mar 2017

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 20. - 21. mar 2017

  Deltag i fortsætterkurset Rådnetanke II og få bedre forståelse for optimal udnyttelse og mulighederne med din rådnetank

 • 30. mar 2017

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 3. - 4. apr 2017

  På dette kursus lærer du om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 19. apr 2017

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 24. - 25. apr 2017

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 2. - 4. maj 2017

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 9. maj 2017

  Kurset sigter mod at give dig den nødvendige viden omkring reglerne i den nye udbudslov og det nye forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 22. - 23. maj 2017

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

17 kurser fundet.