Afløb

Kurser for medarbejdere og ledere i spildevandsforsyningerne. Kurserne er målrettet afløbs- og administrationsafdelingerne i forsyningsvirksomhederne. Her finder du kurserne om planlægning, anlæg, vedligehold og tilsyn med afløbssystemerne, ikke mindst om håndtering af den megen regn. Det er også her, du finder de administrative kurser om tilladelser, Vandsektorlovens indflydelse i forsyningsbranchen og andre administrative forhold i spildevandsforsyningerne.

 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • 4. - 5. sep 2017

  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 • 20. sep 2017

  Vi formidler den nyeste regulering på området og du lærer at arbejde indenfor rammerne af Vandsektorloven.

 • 25. - 26. okt 2017

  Bliv klædt på, når I skal i gang med de konkrete, omkostningseffektive klimasikringstiltag.

 • 30. nov - 1. dec 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

5 kurser fundet.