Afløb

Kurser for medarbejdere og ledere i spildevandsforsyningerne. Kurserne er målrettet afløbs- og administrationsafdelingerne i forsyningsvirksomhederne. Her finder du kurserne om planlægning, anlæg, vedligehold og tilsyn med afløbssystemerne, ikke mindst om håndtering af den megen regn. Det er også her, du finder de administrative kurser om tilladelser, Vandsektorlovens indflydelse i forsyningsbranchen og andre administrative forhold i spildevandsforsyningerne.

7 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • 3. - 4. apr 2017

  På dette kursus lærer du om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 4. apr 2017

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 19. apr 2017

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 25. - 26. apr 2017

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 29. - 31. maj 2017

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 30. nov - 1. dec 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

7 kurser fundet.