Afløb

Kurser for medarbejdere og ledere i spildevandsforsyningerne. Kurserne er målrettet afløbs- og administrationsafdelingerne i forsyningsvirksomhederne. Her finder du kurserne om planlægning, anlæg, vedligehold og tilsyn med afløbssystemerne, ikke mindst om håndtering af den megen regn. Det er også her, du finder de administrative kurser om tilladelser, Vandsektorlovens indflydelse i forsyningsbranchen og andre administrative forhold i spildevandsforsyningerne.

  • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

  • 29. - 31. maj 2017

    Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

  • 30. nov - 1. dec 2017

    Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

3 kurser fundet.