Afløb

Kurser for medarbejdere og ledere i spildevandsforsyningerne. Kurserne er målrettet afløbs- og administrationsafdelingerne i forsyningsvirksomhederne. Her finder du kurserne om planlægning, anlæg, vedligehold og tilsyn med afløbssystemerne, ikke mindst om håndtering af den megen regn. Det er også her, du finder de administrative kurser om tilladelser, Vandsektorlovens indflydelse i forsyningsbranchen og andre administrative forhold i spildevandsforsyningerne.

9 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • 7. nov 2017

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten. Kan den forebygges? Hvordan - og hvor?

 • 29. - 30. nov 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 6. - 7. dec 2017

  Bliv klædt på, når I skal i gang med de konkrete, omkostningseffektive klimasikringstiltag.

 • 4. apr 2018

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 9. - 10. apr 2018

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 17. apr 2018

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 23. - 24. apr 2018

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 15. - 16. maj 2018

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

9 kurser fundet.