Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

36 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at bruge datadelen om regnbetingede udledninger på endnu et PULS-brugerkursus, hvor du lærer at anvende den simple brugerflade i Miljøportalen.

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at forstå dine kunders arbejdsplads og bliv klogere på hvad et renseanlæg er for en størrelse. Hør om opbygning, processer, arbejdsmiljø og nye teknologier.

 • 1. sep 2016

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 6. sep 2016

  Forbehandlingen på et renseanlæg er et meget vigtig rensetrin, hvor du virkelig skal tænke over at udnytte dine ressourcer optimalt.

 • 8. sep 2016

  På dette kursus gennemgår vi regler og praksis for at skabe overblik over ledningers og anlægs beskyttelse, og du lærer hvordan I som ledningsejere bedst kan sikre jeres eksisterende rettigheder og rettigheder for nye anlæg.

 • 26. - 27. sep 2016

  Lær at takle klimaændringerne, der giver mere regn og for meget vand i afløbssystemerne

 • 27. - 28. sep 2016

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 29. - 30. sep 2016

  Hvordan kommer du fra klimatilpasningsplanens visioner og planer til forsyningens virkelighed og praksis?

 • 3. - 5. okt 2016

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 5. - 6. okt 2016

  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 • 10. - 11. okt 2016

  Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, er dette kursus skræddersyet til dig.

 • 11. - 12. okt 2016

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 25. okt 2016

  Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 25. okt 2016

  Få tips og tricks til, hvordan du får fondenes opmærksomhed og hvordan du skriver en kvalificeret og konkurrencedygtig ansøgning, så du kan få financieret dit projekt

 • 26. - 27. okt 2016

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 26. okt - 2. dec 2016

  En ny overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 27. okt 2016

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 31. okt - 1. nov 2016

  Hvordan kommer du videre med driftsoptimering af renseanlæg?

 • 3. nov 2016

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 8. - 10. nov 2016

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 10. nov 2016

  Vi har fokus på de seneste og de kommende ændringer af de juridiske rammebetingelser for vand- og spildevandssektoren.

 • 14. nov 2016

  På kurset gennemgås de relevante regler i Tilbudsloven og Udbudsloven og der er ideer til, hvorledes incitamenter kan anvendes i forbindelse med licitationer på bygge- og anlægsområdet samt ved indgåelse af aftaler på tjenesteydelsesområdet.

 • 14. - 16. nov 2016

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 15. - 16. nov 2016

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 17. - 18. nov 2016

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 22. nov 2016

  Hør om erfaringer med giftfri bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer og om forskellige bekæmpelsesmetoder og -strategier.

 • 22. - 23. nov 2016

  Fokus på håndtering og optimering af spildevandsslammet, lige fra det aktive slam til slutproduktet.

 • 24. nov 2016

  Vi forsøger med alle midler at bekæmpe rotten, men er det nu også på den mest hensigtsmæssige måde og skal de overhovedet bekæmpes?

 • 28. - 29. nov 2016

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 30. nov - 1. dec 2016

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 5. dec 2016

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 7. dec 2016

  På dette kursus vil vi sætte fokus på at rundt omkring i landet har separeringerne desværre ofte ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 8. dec 2016

  Vi forsøger med alle midler at bekæmpe rotten, men er det nu også på den mest hensigtsmæssige måde og skal de overhovedet bekæmpes?

 • 23. - 27. jan 2017

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

36 kurser fundet.