Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

32 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 30. mar 2017

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 30. mar 2017

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 3. - 4. apr 2017

  På dette kursus lærer du om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 4. apr 2017

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 5. - 6. apr 2017

  Her får du den viden, du skal bruge for at håndtere spildevandet i det åbne land

 • 6. apr 2017

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 19. apr 2017

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 24. - 25. apr 2017

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 25. - 26. apr 2017

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 2. - 4. maj 2017

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 9. maj 2017

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 15. maj 2017

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 15. maj 2017

  Lær at bruge datadelen om regnbetingede udledninger på endnu et PULS-brugerkursus, hvor du lærer at anvende den simple brugerflade i Miljøportalen.

 • 15. - 17. maj 2017

  Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 16. - 17. maj 2017

  På kurset gennemgår vi de fysiske og psykiske arbejdsmiljø risici og ser på metoder og værktøjer til koordinering i projekterings– og bygge-/anlægsfasen, og hvordan I kan bidrage til en samfundsansvarlig udførelse af jeres bygge- og anlægsopgaver.

 • 22. - 30. maj 2017

  Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • 23. maj 2017

  Få styr på lovgivning, eksempler på praksis og input til en standardprocedure for forsyningens overtagelse af private kloakanlæg.

 • 29. - 31. maj 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 29. - 31. maj 2017

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 30. maj 2017

  Få både juridisk og praktisk indsigt i erstatningssager

 • 31. maj - 1. jun 2017

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse til renseanlæg

 • 6. - 7. jun 2017

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

 • 19. - 21. jun 2017

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 20. jun 2017

  Har du oplevet at vibrationer har udviklet sig til problemer, når I pumper?

 • 22. jun 2017

  Lær at forstå dine kunders arbejdsplads og bliv klogere på hvad et renseanlæg er for en størrelse. Hør om opbygning, processer, arbejdsmiljø og nye teknologier.

 • 21. - 25. aug 2017

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 2. - 4. okt 2017

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 6. - 8. nov 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 30. nov - 1. dec 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

32 kurser fundet.