Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

32 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • 21. - 25. aug 2017

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 4. - 5. sep 2017

  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 • 18. sep - 19. dec 2017

  En ny overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 20. sep 2017

  Vi formidler den nyeste regulering på området og du lærer at arbejde indenfor rammerne af Vandsektorloven.

 • 25. sep 2017

  Forbehandlingen på et renseanlæg er et meget vigtig rensetrin, hvor du virkelig skal tænke over at udnytte dine ressourcer optimalt.

 • 28. sep 2017

  Spildevandsslam er en vigtig ressource, som kan energiudnyttes.

 • 2. - 4. okt 2017

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 3. okt 2017

  Pumper vibrerer, og vibrationer kan give revner i afløbssystemet. Få grundlæggende forståelse for vibrationernes betydning i afløbssystemer. og hvad man kan gøre for at modvirke dem.

 • 5. - 6. okt 2017

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 10. - 11. okt 2017

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 12. okt 2017

  Pumper vibrerer, og vibrationer kan give revner i afløbssystemet. Få grundlæggende forståelse for vibrationernes betydning i afløbssystemer. og hvad man kan gøre for at modvirke dem.

 • 23. - 24. okt 2017

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 25. - 26. okt 2017

  Bliv klædt på, når I skal i gang med de konkrete, omkostningseffektive klimasikringstiltag.

 • 1. nov 2017

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 6. - 8. nov 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 7. nov 2017

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten

 • 8. nov 2017

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 13. - 14. nov 2017

  Kurset omhandler de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for.

 • 16. nov 2017

  På kurset gennemgås de relevante regler i Tilbudsloven og Udbudsloven og der er ideer til, hvorledes incitamenter kan anvendes i forbindelse med licitationer på bygge- og anlægsområdet samt ved indgåelse af aftaler på tjenesteydelsesområdet.

 • 30. nov - 1. dec 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 11. - 12. dec 2017

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 22. - 26. jan 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 12. - 14. mar 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 28. - 30. maj 2018

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 20. - 24. aug 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. - 3. okt 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

32 kurser fundet.