Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

44 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at forstå dine kunders arbejdsplads og bliv klogere på hvad et renseanlæg er for en størrelse. Hør om opbygning, processer, arbejdsmiljø og nye teknologier.

 • 23. - 24. okt 2017

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 6. - 8. nov 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 7. nov 2017

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten. Kan den forebygges? Hvordan - og hvor?

 • 13. - 15. nov 2017

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 16. nov 2017

  På kurset gennemgås de relevante regler i Tilbudsloven og Udbudsloven og der er ideer til, hvorledes incitamenter kan anvendes i forbindelse med licitationer på bygge- og anlægsområdet samt ved indgåelse af aftaler på tjenesteydelsesområdet.

 • 27. - 28. nov 2017

  Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, er dette kursus skræddersyet til dig.

 • 29. - 30. nov 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 6. - 7. dec 2017

  Bliv klædt på, når I skal i gang med de konkrete, omkostningseffektive klimasikringstiltag.

 • 7. dec 2017

  På dagen udstikkes rammerne for finansiering og afdragsordninger ved påbud om forbedret spildevandsrensning jf. Betalingslovens § 4c.

 • 11. - 12. dec 2017

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 12. dec 2017

  Få styr og struktur på medarbejdernes kompetencer og få større trivsel og højere produktivitet - med kompetenceledelse

 • 13. dec 2017

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 22. - 26. jan 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 28. feb - 1. mar 2018

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 8. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 12. - 14. mar 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 13. mar 2018

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 15. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 19. - 20. mar 2018

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 22. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 4. apr 2018

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 9. apr 2018

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 9. - 10. apr 2018

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 10. apr 2018

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 12. - 13. apr 2018

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 17. apr 2018

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 23. - 24. apr 2018

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 23. - 24. apr 2018

  Her får du den viden, du skal bruge for at håndtere spildevandet i det åbne land

 • 2. - 4. maj 2018

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 15. - 16. maj 2018

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 22. - 23. maj 2018

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 28. - 30. maj 2018

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 28. - 29. maj 2018

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 30. - 31. maj 2018

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse til renseanlæg

 • 12. - 14. jun 2018

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 20. - 24. aug 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. - 3. okt 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

44 kurser fundet.