Fysisk planlægning

Kurser om planlægning, herunder lokal- og kommuneplaner og tilknyttede emner indenfor offentlig forvaltning

  • 12. - 13. dec 2016

    Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

  • 8. maj 2017

    Her får du et overblik over landzonereglerne og forhåbentlig også et overblik over de kommende ændringer af lovgivningen, som forventes sendt i høring i løbet af august/september 2016.

  • 6. - 7. jun 2017

    Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

3 kurser fundet.