Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

10 kurser fundet.
 • 30. - 31. maj 2016
  (17332)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 1. - 2. jun 2016

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 15. jun 2016

  Lær hvordan du forebygger skimmelsvamp og håndterer skimmelsvampeangreb

 • 25. aug 2016

  Her lærer du det grundlæggende om landzoneadministration

 • 15. sep 2016

  Her lærer du dels om de privatretlige forhold, som overvejende er ulovregulerede og derfor ofte i vid udstrækning er baseret på dommerskabt ret, dels for de offentligretlige regler, hvor lov om private fællesveje indeholder centrale bestemmelser.

 • 22. sep 2016

  Få inspiration til at gøre din by grønnere, lad haverne rykke ind i storbyen og skab en mere bæredygtig livsstil i byerne.

 • 16. - 17. nov 2016

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 7. dec 2016

  På dette kursus vil vi sætte fokus på at rundt omkring i landet har separeringerne desværre ofte ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 12. - 13. dec 2016

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

 • 15. dec 2016

  Her lærer du om lovgivningen på nedrivningsområdet, hvordan den gode nedrivningstilladelse og det gode udbudsmateriale kan se ud.

10 kurser fundet.