Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

13 kurser fundet.
 • 13. - 14. sep 2016

  Her lærer du at beskrive og vurdere landskaber ved hjælp af landskabskaraktermetoden

 • 29. - 30. sep 2016

  Hvordan kommer du fra klimatilpasningsplanens visioner og planer til forsyningens virkelighed og praksis?

 • 10. okt 2016

  Her får du et overblik over landzonereglerne og forhåbentlig også et overblik over de kommende ændringer af lovgivningen, som forventes sendt i høring i løbet af august/september 2016.

 • 12. - 13. okt 2016

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 25. okt 2016

  Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 27. okt 2016

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 15. - 16. nov 2016

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen, gennem VVM-redegørelsens faser og til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 16. - 17. nov 2016

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 5. dec 2016

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 7. dec 2016

  På dette kursus vil vi sætte fokus på at rundt omkring i landet har separeringerne desværre ofte ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 12. - 13. dec 2016

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

 • 13. - 14. dec 2016

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 15. dec 2016

  Her lærer du om lovgivningen på nedrivningsområdet, hvordan den gode nedrivningstilladelse og det gode udbudsmateriale kan se ud.

13 kurser fundet.