Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

15 kurser fundet.
 • 29. - 30. aug 2017

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 12. sep 2017

  Med den nye planlovsaftale ændres en række væsentlige forhold i Planloven fra 1992. På dette kursus får du en guidet tur omkring bl.a. kommunernes muligheder for en mere fleksibel land- og byudvikling og en række administrative ændringer i den kommunale planproces.

 • 19. - 20. sep 2017
  (17591)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 21. sep 2017

  Få overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.

 • 6. okt 2017

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 10. - 11. okt 2017

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 12. okt 2017

  Lær hvordan du bruger nudging til at forebygge skimmelsvamp.

 • 24. - 25. okt 2017

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 25. - 26. okt 2017

  Bliv klædt på, når I skal i gang med de konkrete, omkostningseffektive klimasikringstiltag.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 8. nov 2017

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 14. - 15. nov 2017

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 21. - 22. nov 2017

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen, gennem VVM-redegørelsens faser og til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 28. - 29. nov 2017

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 30. nov 2017

  Her lærer du om lovgivningen på nedrivningsområdet, hvordan den gode nedrivningstilladelse og det gode udbudsmateriale kan se ud.

15 kurser fundet.