Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

17 kurser fundet.
 • 25. okt 2016

  Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 27. okt 2016

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 7. nov 2016

  Få styr på den gode tilpasning af landbrugsbyggeriet i landskabet og den gode proces frem mod godkendelsen af byggeriet

 • 15. - 16. nov 2016

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen, gennem VVM-redegørelsens faser og til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 16. - 17. nov 2016

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 28. nov 2016

  På dette kursus lærer du om bygherres juridiske ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i projekterne, og hvordan systematisk og grundig planlægning af arbejdet på byggepladsens fællesområder, er et af de vigtigste tiltag for en sikker byggeplads. Som sidegevinst kan bygherre også højne kvaliteten og økonomien i projekterne.

 • 28. nov 2016

  Lær at genkende, forebygge og behandle de trænedbrydende svampes angreb i bygninger.

 • 5. dec 2016

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 7. dec 2016

  Er jeres mål med separering at beskytte vandløb eller få mindre vand på renseanlægget? Her får du forståelsen for, hvad der skal til for ikke at mislykkes, som det ofte sker.

 • 12. - 13. dec 2016

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

 • 13. - 14. dec 2016

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 15. dec 2016

  Her lærer du om lovgivningen på nedrivningsområdet, hvordan den gode nedrivningstilladelse og det gode udbudsmateriale kan se ud.

 • 12. jan 2017

  Der er ikke tale om en helt ny planlov, men en modernisering af den nuværende. De foreslåede ændringer vil samtidig åbne op for en række muligheder, som det er nødvendigt at være opdateret på, hvis man arbejder med området.

 • 23. mar 2017

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den daglige administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 25. - 26. apr 2017

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, drift, forskning og udvikling af regnvandsbassiner.

 • 8. maj 2017

  Her får du et overblik over landzonereglerne og forhåbentlig også et overblik over de kommende ændringer af lovgivningen, som forventes sendt i høring i løbet af august/september 2016.

 • 6. - 7. jun 2017

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

17 kurser fundet.