Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

8 kurser fundet.
 • 29. mar 2017

  Med den nye planlovsaftale ændres en række væsentlige forhold i Planloven fra 1992. På dette kursus får du en guidet tur omkring bl.a. kommunernes muligheder for en mere fleksibil land- og byudvikling og en række administrative ændringer i den kommunale planproces.

 • 30. mar 2017

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 4. apr 2017

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 25. - 26. apr 2017

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 8. maj 2017

  Her får du et overblik over landzonereglerne og de ændringsforslag, som Folketinget med en ny planlov forventes at vedtage i foråret.

 • 16. - 17. maj 2017

  På kurset gennemgår vi de fysiske og psykiske arbejdsmiljø risici og ser på metoder og værktøjer til koordinering i projekterings– og bygge-/anlægsfasen, og hvordan I kan bidrage til en samfundsansvarlig udførelse af jeres bygge- og anlægsopgaver.

 • 30. maj 2017

  Få både juridisk og praktisk indsigt i erstatningssager

 • 6. - 7. jun 2017

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

8 kurser fundet.