Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

13 kurser fundet.
 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • (17750)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 14. - 15. nov 2017

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 21. - 22. nov 2017

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen, gennem VVM-redegørelsens faser og til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 28. - 29. nov 2017

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 6. - 7. dec 2017

  Bliv klædt på, når I skal i gang med de konkrete, omkostningseffektive klimasikringstiltag.

 • 6. feb 2018
  (17738)

  Konstatering af radonniveau, udførelse af målinger i stor bygningsmasse, vurdering af måleresultater samt afværgeforanstaltninger.

 • 4. apr 2018

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 4. - 5. apr 2018

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 23. - 24. apr 2018

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 8. maj 2018

  Her får du et overblik over landzonereglerne og forhåbentlig også et overblik over de kommende ændringer af lovgivningen, som forventes sendt i høring i løbet af august/september 2016.

 • 24. maj 2018

  Målet med kurset er at give værktøjer til både landskabsforståelse og til at italesætte udfordringer og muligheder, der omfatter byggeri i det åbne land.

13 kurser fundet.