Natur

Kurser for myndigheden for naturen på land inden for naturbeskyttelseslovens rammer, for rådgivere og for naturplejere og andre praktikere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

  • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

  • 2. nov 2017

    Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

  • 15. mar 2018

    Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

3 kurser fundet.