Natur

Kurser for myndigheden for naturen på land inden for naturbeskyttelseslovens rammer, for rådgivere og for naturplejere og andre praktikere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

  • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

  • 6. okt 2017

    Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

  • 9. okt 2017

    Naturdatabasen på Miljøportalen er blevet moderniseret. Få mest muligt ud af den nye NaturAppl, lær at gå ind på DAI og aflæse naturindex, og få indblik i at hente data via Rapportsitet.

  • 2. nov 2017

    Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

4 kurser fundet.