Naturdata på Danmarks Miljøportal - brugerkursus

NaturAppl2 og Nyt Arealinformation på Danmarks Miljøportal

Kurset afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

Her lærer du, hvordan du får mest muligt ud af NaturAppl2 og Nyt Arealinformation på Danmarks Miljøportal (DAI). Kurset drejer sig udelukkende om naturdata. Du lærer bl.a. hvordan du trækker naturdata ud af Arealinformation, editerer data (også på den anden side af kommunegrænsen) og kobler dine egne polygoner til databasen. Vi kommer også ind på det nye fagdatavindue, der indføres i starten af 2014.

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser, hvor du kan prøve funktionerne af i praksis. Begge undervisere har været med til at udvikle det nye Arealinformation. Du skal medbringe egen pc.
Målgruppe: Medarbejdere i kommuner og stat, der arbejder med naturdata i Danmarks Arealinformation. Rådgivere og andre, der arbejder med naturdata, kan også have glæde af kurset. Kurset er grundlæggende, så det er ikke en forudsætning, at du har arbejdet med NaturAppl eller DAI tidligere.
Se program
Dag nr.: 1
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Reno Aagaard Lindberg, Eva Christensen og Thomas Plesner
09:45 Introduktion til NaturAppl2 og nyt Arealinformation på Danmarks Miljøportal
  Eva Christensen og Reno Aagaard Lindberg
10:45 Kort pause
11:00 NaturAppl2
  Gennemgang af den naturfaglige del
12:00 Frokost
13:00 NaturAppl2: GIS og Arealinformation
  Gennemgang af GIS-delen og koblingen til Arealinformation
13:50 Kort pause
14:00 Praktiske øvelser
  Indskrivning af data og tilknytning af besigtigelser
15:00 Pause med kaffe, te, kage og frugt
15:15 Natur på DAI – Rapporter og udtræk fra DAI
  Hvordan får man data ud af DAI?
15:45 Natur på DAI – Rapporter og udtræk fra DAI
  Hvordan får man data ud af DAI - nu?
Hvordan får man data ud af DAI, når det nye fagdatavindue er klar i begyndelsen af 2014?
  Reno Aagaard Lindberg og Eva Christensen
16:30 Evaluering og afslutning
  Thomas Plesner
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Eva Christensen, Favrskov Kommune
• GIS-koordinator Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg Kommune
Undervisere
• Biolog Eva Christensen, Favrskov Kommune
• GIS-koordinator Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg Kommune
• Kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret
16965
Naturdata på Danmarks Miljøportal - brugerkursus
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, digitalt undervisningsmateriale m.v.
Tilmeld