Vandhulsundersøgelser

NYT NYT NYT - Fokus på læring og progression

Fokus på læring og progression mellem klassetrinnene, fra udskolingen i grundskolen til 3. g i gymnasiet.
Du får faglig viden til dit eget og tilstødende klassetrin om vandhuller og søer, og mulighed for at prøve forskellige metoder i praksis, så du er godt rustet til at inddrage det i biologiundervisningen.
Vi ser bl.a. på, tilpasninger til økosystemet, og kigger på gode forsøg der er oplagte at lave i felten og i klasselokalet på de forskellige klassetrin. Bazar med øvelser og forsøg du kan tage med hjem og arbejde videre med bliver fremvist til inspiration.
Du får også indsigt i andre læringsmetoder, da vi giver indblik i og eksempler på undervisning fra grundskolens udskolingsklasser til gymnasiets afslutning, med fokus på progression og praksisfællesskab.
Kurset giver dig mulighed for at diskutere progression med kolleger på langs i uddannelsessystemet for herigennem at få større indsigt i dine elevers læring.
Et kursus, hvor du kommer hjem med en masse forsøg, øvelser og undervisningsmetoder til at fange elevernes interesse.

OBS: Vi tilbyder kurset til kr. 4.995,- ved tilmelding inden 1. juli 2016. Herefter er prisen kr. 5.995,-
Målgruppe: Gymnasielærere (STX, HF, HTX, VUC), og folkeskolelærere (udskolingsklasser) der ønsker mere viden om vandhuller, undersøgelse af dem og brug i undervisningen på gymnasieniveau. Fokus på læring og progression fra udskolingsklasser til A-niveau i gymnasiet
Se program
8. september 2016
09:00 Ankomst, kaffe, te og morgenbrød
09:30 Velkomst, introduktion og præsentation
  Suna Schleiss Thomsen, Bjarke Birkeland og Rune Therkildsen
10:00 Introduktion til vandhuller og deres økologi i folkeskole og gymnasium
10:30 Ekskursion
  Vi besøger et par forskellige vandhuller, hvor vi kigger nærmere på dyre- og plantelivet. Vi skal afprøve forskellige indsamlings– og undersøgelsesmetoder. Vi kobler den teore tiske viden til det, vi ser og finder i felten. Vi skal bl.a. kigge på forskellige organismers tilpasning til biotiske og abiotiske faktorer.
13:00 Frokost i det grønne
14:00 Ekskursionen fortsætter
  Vi har eftermiddagskaffen med og nyder den i det fri.
16:00 Forsøg og vidensdeling
  Forsøgsopstilling
18:00 Middag
19:00 Erfaringsudveksling
  Her er der mulighed for at dele og ”stjæle” gode ideer og øvelser fra de andre kursister. Vi tager også en snak om de udfordringer, der er i dagligdagen, som biologilærer.
21:00 Kollegialt samvær i Dråben med en øl eller vand
9. september 2016
08:30 Forsøg og øvelser
  Vi ser på forskellige forsøg, der er relevante at lave i forbindelse med økologiundervisningen.
10:00 Pause med kaffe, te og frugt
10:15 Forsøgsbazar fortsat
  Erfaringsudveksling om progression og didaktik
12:30 Frokost
13:30 Guidet tur i AQUA
  Et kig på vandhullerne og møde med de danske padder.
14:30 Afrunding og evaluering
  - Kaffe, te, kage og frugt
- Evaluering
  Suna Schleiss Thomsen og Rune Therkildsen
15:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Gymnasielærer, biolog Rune Therkildsen, Thisted Gymnasium og HF-kursus
• Kursusudvikler Suna Schleiss Thomsen, Ferskvandscentret
Undervisere
• Biolog, naturvejleder Bjarke Birkeland, AQUA
17377
Vandhulsundersøgelser
8. september 2016 til
9. september 2016
Tilmeldingsfrist: 5. august 2016
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 5995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, digitalt undervisningsmateriale m.v.
Tilmeld