Jordforurening

Jordforureningskurserne henvender sig til medarbejdere i kommuner, regioner, staten, private rådgivere og andre, der arbejder med forurenet jord.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

  • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse

  • 29. nov - 1. dec 2016

    Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

  • 5. dec 2016

    Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

3 kurser fundet.