Jordforurening

Jordforureningskurserne henvender sig til medarbejdere i kommuner, regioner, staten, private rådgivere og andre, der arbejder med forurenet jord.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

10 kurser fundet.
 • Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 7. - 9. nov 2017

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 6. - 7. dec 2017
  (16410)

  Lær at bruge den ny JAGG model i grænseområderne for regnearkets anvendelse.

 • 31. jan 2018

  Få et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet.

 • 13. mar 2018

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 22. - 23. maj 2018

  Her får du det grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

10 kurser fundet.