Industrimiljø

Industrimiljøkurserne er for natur- og miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. For ansatte i kommuner og staten, hos private rådgivere og konsulenter.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

13 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få relevant og brugbar viden om hvad CE-mærkning er for en størrelse. Lær at forstå de forskellige begreber og bliv bekendt med samspillet mellem direktiver. Prøv kræfter med en CE-mærkning gennem praktiske øvelser og få et godt overblik over baggrunden for CE-mærkning i almindelighed.

 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • (17750)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 30. - 31. okt 2017

  Her lærer du, hvordan du laver en miljøgodkendelse af en industrivirksomhed.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 14. - 15. nov 2017

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 21. - 22. nov 2017

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen, gennem VVM-redegørelsens faser og til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 23. nov 2017

  Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.

 • 6. feb 2018

  Lær hvordan du skal revurdere en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 12. - 13. apr 2018

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 3. - 4. maj 2018

  Viden og inspiration til at føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med industrivirksomheder, vilkår i miljøgodkendelsen samt tilsyn med evt. påbud og at forbud efterkommes.

 • 24. maj 2018

  Målet med kurset er at give værktøjer til både landskabsforståelse og til at italesætte udfordringer og muligheder, der omfatter byggeri i det åbne land.

13 kurser fundet.