Industrimiljø

Industrimiljøkurserne er for natur- og miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. For ansatte i kommuner og staten, hos private rådgivere og konsulenter.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

7 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få relevant og brugbar viden om hvad CE-mærkning er for en størrelse. Lær at forstå de forskellige begreber og bliv bekendt med samspillet mellem direktiver. Prøv kræfter med en CE-mærkning gennem praktiske øvelser og få et godt overblik over baggrunden for CE-mærkning i almindelighed.

 • 25. okt 2016

  Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 1. - 2. nov 2016

  Her lærer du, hvordan du laver en miljøgodkendelse af en industrivirksomhed og fører tilsyn med den.

 • 15. - 16. nov 2016

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen, gennem VVM-redegørelsens faser og til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 22. nov 2016

  Lær hvordan du skal revurdere en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.

 • 24. nov 2016

  Kurset giver dig et overblik over gældende lovgivning og ikke mindst det praktiske tilsyn med svømmebade.

 • 5. dec 2016

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

7 kurser fundet.