Administrative kurser

8 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

 • 27. sep 2016

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 28. sep 2016

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære BEskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 25. okt 2016

  Få tips og tricks til, hvordan du får fondenes opmærksomhed og hvordan du skriver en kvalificeret og konkurrencedygtig ansøgning, så du kan få financieret dit projekt

 • 3. nov 2016

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 24. nov 2016

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 24. - 25. nov 2016

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet området, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 29. nov - 1. dec 2016

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

8 kurser fundet.