Administrative kurser

11 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

 • Her kommer du hele vejen omkring arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Du får indblik i den geologiske, juridiske baggrund, og erfaring med indsatsplanlægning i praksis fra dygtige og erfarne folk på området

 • Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 7. - 9. nov 2017

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 13. dec 2017

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 28. feb - 1. mar 2018

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 14. - 15. mar 2018

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser: Grundlæggende indblik i hydrogeologien og en gennemgang lov- og plangrundlaget.

 • 10. apr 2018

  Lær at læse vandforsyningernes takstblade. Hvad skal man kigge efter ved godkendelse af takstblade

 • 19. apr 2018

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet og dermed sikre, at vandløbsvedligeholdelsen sker i overensstemmelse med vandløbsregulativerne, og at vandløbets miljømålsopfyldelse tilgodeses.

 • 24. - 25. apr 2018

  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværket.

11 kurser fundet.