Administrative kurser

8 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

 • 26. jan 2017

  Temadagen tager afsæt i en ny vejledningen om træ i vandløbet, og der vil i forbindelse med de forskellige indlæg blive rig mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved at lade træet vende tilbage i vandløbene.

 • 2. feb 2017

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet og dermed sikre, at vandløbsvedligeholdelsen sker i overensstemmelse med vandløbsregulativerne, og at vandløbets miljømålsopfyldelse tilgodeses.

 • 28. feb 2017

  På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering og..

 • 14. - 15. mar 2017

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser: Grundlæggende indblik i hydrogeologien og en gennemgang lov- og plangrundlaget.

 • 25. apr 2017

  Lær at læse vandforsyningernes takstblade. Hvad skal man kigge efter ved godkendelse af takstblade

 • 16. - 17. maj 2017

  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværket.

 • 21. - 22. jun 2017

  På dette kursus lærer du noget om livet i vandløbet, hvordan forskellige vedligeholdelsesmetoder påvirker vandløbet, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du sender vedligeholdelsesopgaven i licitation.

8 kurser fundet.