Administrative kurser

7 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

 • 3. nov 2016

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 24. nov 2016

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 24. - 25. nov 2016

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet området, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 29. nov - 1. dec 2016

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 26. jan 2017

  Temadagen tager afsæt i en ny vejledningen om træ i vandløbet, og der vil i forbindelse med de forskellige indlæg blive rig mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved at lade træet vende tilbage i vandløbene.

 • 2. feb 2017

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet og dermed sikre, at vandløbsvedligeholdelsen sker i overensstemmelse med vandløbsregulativerne, og at vandløbets miljømålsopfyldelse tilgodeses.

7 kurser fundet.