Grundvand og vandforsyning

Vandforsyningskurserne henvender sig til medarbejdere i kommuner, forsyninger, regioner, statscentre og rådgivere, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandressourcen, herunder tilladelser, tilsyn og prisstruktur.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

7 kurser fundet.
 • 21. sep 2016

  Lær at læse vandforsyningernes takstblade. Hvad skal man kigge efter ved godkendelse af takstblade

 • 27. sep 2016

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 28. sep 2016

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære BEskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 27. okt 2016

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 3. nov 2016

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 24. - 25. nov 2016

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet området, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 29. nov - 1. dec 2016

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

7 kurser fundet.