Grundvand og vandforsyning

Vandforsyningskurserne henvender sig til medarbejdere i kommuner, forsyninger, regioner, statscentre og rådgivere, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandressourcen, herunder tilladelser, tilsyn og prisstruktur.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

 • 3. nov 2016

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 14. nov 2016

  På kurset gennemgås de relevante regler i Tilbudsloven og Udbudsloven og der er ideer til, hvorledes incitamenter kan anvendes i forbindelse med licitationer på bygge- og anlægsområdet samt ved indgåelse af aftaler på tjenesteydelsesområdet.

 • 24. - 25. nov 2016

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet området, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 29. nov - 1. dec 2016

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 9. maj 2017

  Kurset sigter mod at give dig den nødvendige viden omkring reglerne i den nye udbudslov og det nye forsyningsvirksomhedsdirektivet.

5 kurser fundet.