Grundvand og vandforsyning

Vandforsyningskurserne henvender sig til medarbejdere i kommuner, forsyninger, regioner, statscentre og rådgivere, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandressourcen, herunder tilladelser, tilsyn og prisstruktur.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

6 kurser fundet.
 • 26. - 27. sep 2017

  Her kommer du hele vejen omkring arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Du får indblik i den geologiske, juridiske baggrund, og erfaring med indsatsplanlægning i praksis fra dygtige og erfarne folk på området

 • 3. okt 2017

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 4. okt 2017

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 10. - 11. okt 2017

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 1. nov 2017

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 7. - 9. nov 2017

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

6 kurser fundet.