Vandsektorloven - når vi bliver målt og vejet

Totex, indtægtsrammer, benchmark mm.

Vi formidler den nyeste regulering på området og du lærer at arbejde indenfor rammerne af Vandsektorloven.
Hør om totaløkonomisk benchmarking (Totex), performancebenchmarking, flerårige prislofter, bedre rammer for teknologiudvikling og de længe ventede, administrative lettelser for vandselskaberne.
Hvordan påvirker ændringerne din hverdag i spildevandsforsyningen?
På kurset deltager repræsentanter fra private revisionsselskaber, advokater og Spildevandsforsyningen.

Målgruppe: Ansatte på Forsyningsvirksomheder indenfor vand– og spildevandsområdet. Målgruppen er primært medarbejdere, der er i berøring med den økonomiske regulering af vandselskabet.
Se program
20. september 2017
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager, Kasper Martin og Peter Nymann
09:45 Introduktion til vandsektorloven og ændringerne hertil pr. 1 marts 2017
  - Hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed
- De nye bekendtgørelser pr. 1. marts 2017og senere ændringer hertil
- Differentsiserede takster
- Ændring af stoploven
  Kasper Martin og Peter Nymann
10:25 De økonomiske rammer for vandselskaber - vandsektorloven og bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
  - Baggrund og bevæggrunde for ændret økonomisk regulering
- Indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer
- Vandsektorloven og indtægtasrammebekendtgørelsen
- Mulighederne for tillæg til den økonomiske ramme
  Kasper Martin og Peter Nymann
10:50 Kaffe/the/frugt
11:05 De økonomiske rammer for vandselskaber (fortsat) og performance benchmarking
  - Kort om totaløkonomisk bendhmarking
Performance benchmarking af vand- og spildevandsselskaber
  Kasper Martin og Peter Nymann
11:30 Læn og lånegarantier m.v.
  - Kommunale lånegarantier
- Garantprovision
  Kasper Martin og Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Nærmere om regnskabsmæssige forhold ved de økonomiske rammer m.v.
  - Problemstillinger ved de økonomiske rammer
- Tillæg - praksis og forventninger
- Langtidsbudgettering
- Benchmarking
  Ulrik Vangsø
14:15 Kaffepause
14:30 Erfaringsgrundlag fra en forsyning
  Martin Frydensberg
15:15 Fælles plenum og opfølgning på dagen
  Kasper Martin og Peter Nymann
16:00 Afrunding og evaluering
  Kasper Martin, Peter Nymann og Annette Vesterager
16:15 God tur hjem
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat, LL.M. Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Økonomichef Martin Frydensberg, Randers Spildevand A/S
• Advokat, LL.M. Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Manager Ulrik Vangsø, EY Denmark
17625
Vandsektorloven - når vi bliver målt og vejet
20. september 2017
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, digitalt undervisningsmateriale m.v.