JAGG for øvede

Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

Hvordan kan man regne på en blandingsforurening som for eksempel olie? Hvad gør man, når gulvet ikke er betonarmeret? Du får svarene på dette kursus, hvor du lærer at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse. Du får øvelse i at bruge JAGG til risikovurdering. Vi laver følsomhedsanalyser og diskuterer hvilke parametre, som kræver god bestemmelse. Vi regner på udvaskning til grundvandet og afdampning til udeluft og boliger, herunder afdampning gennem membraner. Vi diskuterer også blandingsforureninger.
Kurset veksler mellem teori og praktiske regneopgaver. Der vil også være mulighed for at deltagerne i begrænset omfang medtager egne sager til vurdering. Det er en forudsætning, at du har prøvet at benytte JAGG tidligere.
Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, regioner, statscentre, private rådgivere og andre, der bruger JAGG, Miljøstyrelsens Excel-program til risikovurdering. Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med at bruge JAGG, og har gennemlæst Miljøstyrelsens vejledning om ”Oprydning på forurenede lokaliteter”.
Se program
Dag nr.: 1
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
  Morten Kjærgaard og Suna Schleiss Thomsen
09:50 Fugacitetsprincippet
  Morten Kjærgaard
10:20 Kort pause
10:30 JAGG-introduktion
  - Risikovurdering af grundvandsressourcen
- Afdampning af forurening
- Sensivitetsanalyse, herunder diskussion af hydraulisk ledningsevne, nedbrydningskonstanter, sorption, betondækkets betydning
- Hvordan sætter man egne data (eller lokale data) ind i regnearket
  Morten Kjærgaard
12:00 Frokost
13:00 Gruppeopgave vedrørende et renseri
  - Opgavegennemgang
- Introduktion af membraner
- Fluxbetragtninger
  Morten Kjærgaard
14:45 Kaffe og kage og besøg i AQUA
15:45 Olie, hvad er det?
  - Oliens bestanddele
- Typiske chromatogrammer
- Anvendelse af typestof
- Anvendelse af fraktioneringsberegninger
  Morten Kjærgaard
16:45 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne
17:45 Pause
18:30 Middag
20:00 Hvordan indsætter man egne data i regnearket?
20:20 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne (formentlig grundvand)
21:00 Socialt samvær og aftenservering
Dag nr.: 2
08:30 Opsamling på dag 1
09:00 Eksempel på beregning med oliefraktionerings-metoden
  Morten Kjærgaard
09:45 Kaffepause
10:00 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne (formentlig afdampning)
11:15 Nedbrydningsrater i mættet og umættet zone
  Hvad ved vi egentlig?
  Morten Kjærgaard
12:00 Frokost
13:00 Der vælges emne efter deltagernes ønske første dag
  Evt. regneopgave
  Morten Kjærgaard
15:00 Afrunding og evaluering
  - herunder kaffe og kage
  Morten Kjærgaard og Suna Schleiss Thomsen
Undervisere
Kursusledelse
• Cand.scient. Morten Kjærgaard, Geo A/S
• Kursusudvikler Suna Schleiss Thomsen, Ferskvandscentret
Undervisere
• Cand.scient. Morten Kjærgaard, Geo A/S
176410
JAGG for øvede
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, digitalt undervisningsmateriale m.v.
Tilmeld