Afløbsoperatøruddannelsen

Du kan blive Afløbsoperatør på Ferskvandscentret. Afløbsoperatøruddannelsen ved Ferskvandscentret er nært beslægtet med Spildevandsoperatøruddannelsen. Afløbsoperatøruddannelsen består af fire kurser: Grundkursus i afløbssystemer, Praktisk drift af afløbssystemer, Drift af pumpestationer 1 og Arbejdsmiljø i spildevandssektoren. De to midterste kurser er også en del af vores Spildevandsoperatøruddannelse. Ferskvandscentret har gennem mange år gennemført disse gennemprøvede og altid opdaterede kurser - og nu kan du få bevis på, at du kan det, der skal til at drive et afløbssystem i praksis. Glæd dig også til de videregående kurser efter Afløbsoperatøruddannelsen.

2 kurser fundet.