Affald og genbrug

Kurserne om affald og genbrug er for kommunale affaldsmedarbejdere, for personale og ledere på genbrugsstationer, genbrugspladser, modtagestationer og deponier og for rådgivere og konsulenter på affaldsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

6 kurser fundet.
 • 7. feb 2017

  Lær mere om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc. Giver bedre forståelse for fraktioner og større viden at formidle og forklare til brugerne.

 • 8. - 9. feb 2017

  Få input til en servicestrategi, der giver dig som leder en ramme for at få servicemindede medarbejdere.

 • 27. - 28. feb 2017

  Hvordan sikrer du som pladsmand M/K, at kunderne på pladsen sorterer bedst muligt? Lær at gå positivt til kunden og bliv vejleder frem for irettesætter. Det skaber respekt om jobbet, bedre sortering og gladere kunder.

 • 2. - 3. mar 2017

  Mød dine driftlederkolleger, mens I arbejder med optimering driften af jeres genbrugsstationer

 • 21. mar 2017

  Hvad bliver de andre sorterede fraktioner fra genbrugsstationerne til, når de bliver kørt væk? Og hvordan sorterer vi dem bedst muligt?

 • 30. mar 2017

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

6 kurser fundet.