Ad hoc-kurser

Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

18 kurser fundet.
 • (16410)

  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse

 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

 • Få indsigt i moderne landbrugsproduktion

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær, hvad der kendetegner et godt vandløb, hvilke fysiske parametre der gør sig gældende, og hvordan du bestemmer et vandløbs kvalitet i felten ud fra biologien. Hør også om interesser omkring vandløbene og forvaltning af dem.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få praktisk og teoretisk viden om marinbiologi, øvelser til alle niveauer og fif til dit eget undervisningsforløb, til biologiundervisningen i gymnasiet

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær om formidling af vores økosystemer. Karakteristika og nøglearter ved vores forskellige naturtyper i ferskvand, marin og terrestrisk. Et praktisk kursus med fokus på anvendelighed og aktualitet

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.
  Få afprøvet forskellige øvelser inden for økologien - lige til at tage med hjem og bruge i både laboratoriet og klasseværelset

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.
  Få afprøvet forskellige øvelser inden for økologien - lige til at tage med hjem og bruge i både laboratoriet og klasseværelset

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Bien er det nye forsøgsdyr inden for biologiøvelser i gymnasiet. Økologi, adfærd, genetik og fysiologi er emner, der kan dækkes ved øvelser med bier. Øvelser, du får med hjem fra kurset her.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.
  Du får faglig viden til dit eget og tilstødende klassetrin om vandhuller og søer, og mulighed for at prøve forskellige metoder i praksis, så du er godt rustet til at inddrage det i biologiundervisningen. Vi arbejder også med progression.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få praktisk og teoretisk viden om populationsbiologi, øvelser til alle niveauer og fif til dit eget undervisningsforløb til biologiundervisningen i gymnasiet.

 • Få seneste nyt om revurderinger af husdyrgodkendelser.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 13. - 14. sep 2017

  Få jord under neglene, inspiration og værktøjer til fremtidige økologiforløb om terrestrisk natur - lige til at bruge i undervisningen

 • 9. okt 2017

  Naturdatabasen på Miljøportalen er blevet moderniseret. Få mest muligt ud af den nye NaturAppl, lær at gå ind på DAI og aflæse naturindex, og få indblik i at hente data via Rapportsitet.

 • 25. - 26. okt 2017

  Bliv klædt på, når I skal i gang med de konkrete, omkostningseffektive klimasikringstiltag.

18 kurser fundet.